Regulamin Sesji

Regulamin Sesji

Decyzja o skorzystaniu z proponowanych przeze mnie usług oraz umówienie się na sesje jest równoznaczne z akceptacją poniższego regulaminu.

 1. Termin sesji oraz jej szczegóły są ustalane indywidualnie w bezpośrednim kontakcie.
 2. Na sesję proszę przyjeżdżać punktualnie. W przypadku opóźnienia lub niemożności dojazdu proszę o kontakt co najmniej 30minut przed sesją w innym przypadku doliczany będzie dodatkowy czas poświęcony na sesję.
 3. Rezerwacja terminu sesji wiąże się z wpłatą bezzwrotnego zadatku w wysokości 100 zł na numer konta Daria Weręgowska – 62102035830000390201527175.
 4. W obliczu zdarzeń niezależnych od nas tj. choroba lub nieodpowiednia pogoda istnieje możliwość przełożenia sesji na inny termin bez utraty zadatku. Uwzględniając, że sesja odwoływana jest na minimum godzinę przed. Brak słońca czy ciemne chmury nie są podstawą do odwołania sesji.
 5. W razie braku zadatku termin jest automatycznie, bez informacji anulowany.
 6. Całość kwoty płatna jest w dniu sesji gotówką lub przelewem nie później niż na dzień przed sesją. W przypadku nieopłacenia usługi, nie udostępniam galerii zdjęć.
 7. Po zakończonej sesji wysyłam galerię miniatur do wyboru. Swojego wyboru zdjęć dokonujesz do 14 dni kalendarzowych. Jeśli nie dokonasz wyboru w tym czasie realizacja usługi może wydłużyć się o kolejne 50 roboczych liczone od dnia wyboru zdjęć.
 8. Wybrane przez Ciebie zdjęcia będą poddane autorskiej obróbce graficznej oraz dostarczone w formie elektronicznej w terminie 35 dni roboczych od dnia wykonania sesji lub opłacenia zamówienia ( jeśli dokonasz opłaty po sesji).
 9. Cena sesji obejmuje usługę fotograficzną. Wysyłka zdjęć jest dodatkowo płatna i wynosi 15 zł.
 10. Dojazd w cenie sesji do 30km od mojego miejsca zamieszkania. Dodatkowe koszty przejazdu ustalane są indywidualnie.
 11. Rezerwując termin sesji akceptujesz styl mojej fotografii, percepcję kadru, obrazu, kolorystykę wykonywanych zdjęć, efekt końcowy post produkcji jak i ogólną estetykę wykonywanych fotografii. Nie będziesz ingerować w sposób obróbki.
 12. Oddaję tylko przerobione zdjęcia, nie udostępniam i nie sprzedaję plików surowych w postaci JPG, RAW, NEF.
 13. Klient umawiający się na sesje powierza swoje imię i nazwisko, adres mailowy oraz nr telefonu w celu umożliwienia kontaktu w sprawach dotyczących usług tj. przekazanie galerii zdjęć, informacje dotyczące usług, kontakt telefoniczny oraz mailowy. Tym samym podając dane wyrażana jest zgoda na ich przetwarzanie przeze mnie w celu umożliwienia realizacji usługi.
 14. W przypadku zamówienia dodatkowych odbitek, albumów, fotoksiążek itp. wykonuje je w oparciu o dodatkowe wynagrodzenie wynikające z aktualnego cennika usług.
 15. Wykonuję zdjęcia z najwyższą starannością przy użyciu własnego sprzętu fotograficznego i na poziomie technicznym zgodnym z moim protfolio.
 16. Moje fotografie stanowią utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Zachowuję zarówno autorskie prawa majątkowe jak i osobiste.
 17. Po sesji otrzymujesz uprawnienia do wykorzystania z fotografii w ramach dozwolonego użytku osobistego, który obejmuje wykorzystanie niekomercyjne, w szczególności wydruk zdjęć na własne potrzeby czy udostępnianie fotografii osobom pozostającym w kręgu rodziny i znajomych. Wykorzystywanie zdjęć w celach komercyjnych wymaga mojej uprzedniej zgody pisemnej i może zostać uzależnione od zapłaty dodatkowego wynagrodzenia.
 18. Kategorycznie niedopuszczalnym jest samodzielne przerabianie zdjęć w programie do obróbki graficznej czy poprzez kadrowanie, nakładanie na nie filtrów, zmianę kolorystyki oraz naklejanie grafik. Wszelkie zmiany wymagają mojej zgody.
 19. Zgoda na publikację wizerunku jest dobrowolna i zawsze ustalana indywidualnie. Bardzo cieszę się kiedy mogę pokazywać nasze wspólnie stworzone kadry. Zgoda dotyczy publikacji na stornie: http://dariaweregowska.pl/ , fanpage FB : https://www.facebook.com/DariaWeregowskaFotografia oraz Instagram : https://www.instagram.com/dariaweregowska/ 
error: Content is protected !!